ยินดีต้อนรับ สู่ Physics To You

ตัวอย่างโจทย์

เนื้อหาสาระวิชา ฟิสิกส์ ชั้น ม.5

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.5
- บทที่ 9 ของไหล
- บทที่ 10 ความร้อน
- บทที่ 11 คลื่นกล
- บทที่ 12 เสียง
- บทที่ 13 แสง
- บทที่ 14 แสงและทศนอปกรณ์

 

เนื้อหาทั่วไป

ความร้อน งาน และ พลังงานภายใน อ่านต่อ...

เรื่องของเสียง อ่านต่อ...

ฝึกทำโจทย์เรื่อง ของไหล อ่านต่อ...

ฝึกทำโจทย์เรื่อง คลื่นกล อ่านต่อ...

การแทรกสอด และ การเลี้ยวเบนของแสง อ่านต่อ...


Link น่าสนใจ